Zabytki Gorzowa Wielkopolskiego

Zabytki Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzow Wielkopolski – informacje ogolne: Zabytki Gorzowa Wielkopolskiego

Jedną z najpopularniejszych miejscowości znajdujących się na terenie województwa lubuskiego okazuje się być Gorzów Wielkopolski.momentsdayspa.pl – spa gdańsk Niegdyś był w zakresie granic niemieckich, po drugiej wojnie światowej z kolei wszedł w skład Polski i tak pozostało to po dzień dzisiejszy.www.bratbud.szczecin.pl Miejscowość ta jest ciekawym obszarem turystycznym, chętnie odwiedzanym przez turystów i urlopowiczów chociażby z tego względu, iż na terytorium Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się rezerwat przyrody. Niemniej jednak rezerwat przyrody to nie wszystko, co jest istotne do zwiedzenia na tymże terenie.

Zabytki Gorzowa Wielkopolskiego

Charakteryzowana miejscowość ma całą masę rozmaitych typów zabytków. Obiekty zabytkowe i monumentalne, jakie warte są obejrzenia uwzględnione zostały w rejestrze Narodowego Instytutu Dziedzictwa i wpisane na listę oficjalnych zabytków miasta. Do nich zalicza się między innymi kilka istotnych kościołów, pięknie wykonanych architektonicznie. I tak jednym z nich jest kościół ewangelicki jaki na chwilę obecną jest kościołem rzymsko-katolickim pod wezwaniem Chrystus Króla. Znajduje się ten obiekt na ul. Grobla. Powstawał on w latach 1928 – 1930. Następny kościół to kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, znajduje się on przy ul. Mieszka I i pochodzi z 1895 roku. Kolejny to kościół farny jaki na chwilę obecną jest kościołem katedralnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Zabytki Gorzowa Wielkopolskiego

Wybudowany został w czternastym stuleciu. Następnie równie ważne są obiekty historycznego układu urbanistycznego tak zwanego osiedla robotniczego z lat 1920 – 1930 a także Nowego Miasta z okresu 1876. Warto także wspomnieć o kościele ewangelickim, dzisiejszym rzymsko-katolickim kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej znajdujący się przy ul. Strażackiej, który został wybudowany w 1828 roku.

Przy kościele tym znajduje się także przykościelny cmentarz. Wartościowym obiektem okazuje się także być cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Warszawskiej, jaki pochodzi z dziewiętnastego stulecia oraz klasztor oblatów z ul. Brackiej 7, jaki powstał po roku 1920 i przetrwał po dzień dzisiejszy. Do tego dochodzą także dwa ważne cmentarze – z rejonu ul. Warszawskiej oraz żydowski cmentarz przy ul. Gwiaździstej. Zabytkowym obszarem okazują się piętnastowieczne mury obronne, aleja lipowa z ul. Walczaka, istniejąca od dziewiętnastego wieku, a także gmachy teatralny im. J. Osterwy z ulicy Teatralnej, celowo nadanej na część patrona obiektu. Powstał on w dwudziestym wieku. Nie można zapomnieć o dwóch pamiątkowych willach, w tym z ul. Borowskiego oraz Chrobrego. Do tego dochodzi także szkoła podstawowa Nr 1, jaka jest przy ul.

Dąbrowskiego a także znajdujący się dziś przy ul. Dąbrowskiego dom, dawniej łaźnia miejska. Kamienice przy Hawelańskiej i Grobla a także Krzywoustego, Łokietka czy Kosynierów Gdyńskich też są historycznymi wręcz obiektami miejskimi. Warto wyróżnić jako zabytek także wille przy Kazimierza Wielkiego i Kobylogórskiej. Do tego dochodzi dom z ul. Jagiełły, a także Instytut Surowic z Grottgera. Zabytkowy charakter ma także ratusz oraz sierociniec i szkoła z Przemysłowej. Ponadto warto również wspomnieć o dwóch willach braci Bahrów oraz zespole szkół z ul. 30 stycznia i Domu Ubogich. Wartościowym miejscem, wartym odwiedzenia jest także pałac z ul. Teatralnej a także zespół domu zakonnego Czerwonego Krzyża. Jeszcze innym typem miejsc, ale także o charakterze zabytkowym okazuje się zespół szpitalny z ul. Walczaka, kamienica, estakada kolejowa, spichrz, zespół willowy.

Artykuł dzięki: http://www.telefonarium.pl