Srodowisko w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzow Wielkopolski – informacje ogolne: Srodowisko w Gorzowie Wielkopolskim

Jeżeli chodzi o umiejscowienie miejscowości Gorzów Wielkopolski na terenie naszego kraju, patrząc na aspekt nie tylko podziału administracyjnego, jaki na chwilę obecną obowiązuje, ale koncentrując się przykładowo na względach środowiskowych, warto stwierdzić, iż jest to miast ulokowane na siedmiu wzgórzach.Srodowisko w Gorzowie Wielkopolskim Położenie w podobnym stylu ma sam Rzym – legendarne, historyczne i bardzo monumentalne miasto Włoch.aby dowiedzieć się więcej kliknij tu. Ogólnie w krajobrazie Gorzowa charakterystyczne są tak zwane terasy holoceńskie, jakie obejmuje zachowane z dawnych czasów starorzecza. Na północy część prawobrzeżna jest mocno pofałdowana. Jeżeli chodzi zaś o lewobrzeżny fragment, to ma on płaską kształtem zalewową terasę.

Przecina ową terasę Kanał Ulgi. Miasto to można określić, porównując z innymi miejscowościami naszego kraju, za dość zielone.Srodowisko w Gorzowie Wielkopolskim Jest na jego terenie sporo parków, których łączna powierzchni wynosi ponad 130 hektarów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych parków jest między innymi skwer zieleni Siemiradzkiego. Kopernika. Słowiańskiego, Wiosny Ludów, Zacisze. Dodatkowo na terenie całego Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się ponad 140 różnorodnych zieleńców.

Srodowisko w Gorzowie Wielkopolskim

Ich powierzchnia to jakieś 120 hektarów. Znajdują się one w rejonie ulic, budynków, placów itd. Łącznie obszarów zielonych w całym mieście jest ponad 340 hektarów. Na tym terenie jest też kompleks leśny,. Jaki wchodzi w skład Wysoczyzny Gorzowskiej czyli Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to obszar ciągnący się od Witnicy po Gorzów Wielkopolski.

Artykuł dzięki: https://book.dolcar.auto.pl/