Home

Informacje ogolne o Gorzowie Wielkopolskim

Gorzow Wielkopolski – informacje ogolne: Informacje o Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski jest to z języka niemieckiego Landsber an der Warthe.domy z bali całoroczne Oczywiście, patrząc na nazewnictwo pod względem etymologii, jest to określenie pochodzące od słów Land czyli ziemia, kraina a także Berg a więc góra.powiększanie ust gdynia Do tego dochodzą też sformułowania an der Warthe czyli nawiązujące do usytuowania przy rzece Warcie. Jest to miasto, którego polska historia i polskie nazewnictwo pojawiły się w kwietniu 1945 roku. W zasadzie dopiero po oficjalnym zakończeniu drugiej wojny światowej doszło do sytuacji, gdy rejon dzisiejszego Gorzowa Wielkopolskiego wszedł w zakres naszego kraju.

Warto wiedzieć, że samo określenie Gorzów zaczerpnięte zostało w ramach zapożyczenia od Gorzowa Śląskiego. Jest to natomiast miejscowość, jaka ulokowana jest na Śląsku Opolskim. Warto wiedzieć, że kiedyś, jeszcze na samym początku istnienia Gorzowa w terytorium Polski, pojawiło się jako funkcjonujące nazwanie Kobyla Góra. Nazwa ta została zaprezentowana w 1934 roku przez Stanisława Kozierowskiego. Została ona nawet wprowadzona przez niego do Atlasu nazw geograficznych jego autorstwa. Warto również wiedzieć, że w dokumentacji pochodzącej z okresu po drugiej wojnie światowej funkcjonuje nazewnictwo Gorzów nad Wartą. Jako stricte Gorzów można było mówić od 1946 roku, dokładnie od 19 maja, kiedy to weszło zarządzenie ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych. Drugi człon nazwy a więc Wielkopolski pojawił się mniej więcej wraz z początkiem lat pięćdziesiątych, bowiem wtedy region ten przynależał do województwa poznańskiego.

Nazwa ta jest zatem od listopada 1946 roku pełnym sformułowaniem Gorzów Wielkopolski. Jeszcze na początku bieżącego stulecia, XXI wieku, pojawiła się opcja zamiany tejże nazwy miejscowej. Modyfikacje miałyby właśnie obejmować owy drugi człon nazewnictwa, pozostawiając tylko określenie Gorzów. W tym celu przeprowadzone zostały nawet specjalne konsultacje społeczne wśród mieszkańców, ale zamieszkujący, którzy brali udział w tym głosowaniu zdecydowali, że lepszym rozwiązaniem będzie jednakże zachowanie dotychczasowej, starej nazwy miejscowości.

Dwadzieścia pięć tysięcy osób było za pozostawieniem współczesnego nazewnictwa, z kolei dziesięć tysięcy za zlikwidowaniem przymiotnika Wielkopolski.

Artykuł dzięki: